Sumner vs Lakes 04/30/15

Bonney Lake vs Auburn Riverside 5/7/15

Bonney Lake vs Auburn Riverside 5/7/15

WIAA District III 2A Sub-Districts 5/14 & 5/16/15

WIAA District III 2A Sub-Districts 5/14 & 5/16/15

WIAA District III 3A Sub-Districts 5/15 & 5/16/15

WIAA Districts III & IV 3A 5/22 & 5/23/15

WIAA Districts III & IV 3A 5/22 & 5/23/15

WIAA State 2A

WIAA State 2A

WIAA State 3A

WIAA State 3A

WIAA State 4A

WIAA State 4A